Rudolf I von Habsburg erobert 1276 gegen Ottokar II Böhmen und damit auch Schlesien
Rudolf I von Habsburg erobert 1276 gegen Ottokar II Böhmen und damit auch Schlesien

Hrabiowie von Oppersdorff - Kamienie Milowe Rodzinnej Historii

1272, pierwsza wzmianka
Ród pojawia się z Thidericus miles dictus Rolle (łać. Rycerz Thidericus, zwany Rolle) w dokumencie z dnia 19 maja 1272 roku. Rodzina wywodzi się z prastarego rodu arystokratycznego von Rolle, z Miśni.

 

1321, na Śląsku
Na Śląsku ród Oppersdorff po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1321 i z 1325 roku pod nazwą Rullo, również jako Henko Rullonis. Henko jest arystokratycznym sługą Albrechta Młodszego, księcia opolskiego.

 

Das Piastenschloss der Herzöge von Opeln
Das Piastenschloss der Herzöge von Opeln

 

1363, początek rodu
Protoplastą nieprzerwanej linii rodowej jest Henricus de Oprechtsdorf, wzmiankowany w dokumentach historycznych od 1363 roku.

 

1432, Dobra Haidau (Międzyrzecze, Strzegom)
Jego syn Hans Rolle von Ulprichsdorf (*1388; ✝1445) poślubia Annę Posadowsky von Postelwitz. Posiadłość w Haidau koło Strzegomia, którą Anna odziedziczyła po swojej matce Helenie von Dyhrn, wchodzi w posiadanie rodziny męża. Jej wnuk Friedrich von Oppersdorff  (*1471; ✝1544). znany również jako Czarny Rycerz. jest dowódcą w księstwie Brzesko-Oławskim.
 

1554, nadanie tytułu baronów cesarstwa
W 1552 roku synowie Friedrich von Oppersdorff; Hans, Wilhelm I i Georg I otrzymują od cesarza habsburskiego Ferdynanda tytuł baronów dolnoaustriackich, a dwa lata później dziedziczny tytuł hrabiów cesarstwa. Hans, który wyróżnił się w wojnach tureckich - w bitwie pod Szegedynem (Węgry) w 1552 roku zdobył turecką flagę - został odznaczony przez monarchię Habsburgów tytułami czeskimi: Pan w Aich i Friedstein.

 

1562, przejęcie Głogówka
W 1562 roku Hans (*1514; ✝1584) nabywa posiadłość tabularną Głogówek I rozpoczyna przebudowę zamku, zakładając podstawy nieprzerwanego, prawie 400-letniego, bliskiego związku rodziny z miastem Głogówek. Posiadłość przejmuje jego brat Georg I  (*1516; ✝1577), który już jest właścicielem założonej przez niego Polskiej Cerekwi.

 

1577, Zamek Častolovice, Czechy
W 1577 roku bracia Hans, Wilhelm I i Georg I nabyli niezamieszkany zamek Častolovice w Czechach. Friedrich (*1547; ✝1615), syn Georga przekształcił ów  zamek w renesansowy pałac, który pozostał w ✝posiadaniu rodziny do 1684 roku. Friedrich jest protoplastą linii czeskiej, jedynej, która do dziś kwitnie.

 

1626, nadanie tytułu hrabiów cesarstwa
Georg III  (*1588; ✝1651), cesarski podkomorzy i radca, starosta władztwa Frydek i Racibórz, cesarski namiestnik w Głogowie, radca króla Polski, otrzymał 22 czerwca 1626 roku we Wiedniu tytuł hrabiego cesarstwa z tytułem "Wielmożny Pan" i ulepszeniem herbu. Jego brat Friedrich otrzymał także tytuł hrabiego cesarstwa w 1635 roku.

 

1642, ustanowienie Majoratu
Tenże Georg III przebudowuje zamek Głogówku w stylu barokowym. Był on wielkim mecenasem sztuki i założycielem Biblioteki zamkowej. 16 lutego 1642 roku ustanawia dziedziczny Majorat Głogówek i jest pierwszym jego zarządcą. Po wymarciu linii śląskiej w 1714 roku Majorat najpierw przeszedł na linię morawską, a w roku 1781 Joseph Wenzel z linii czeskiej (*1623; ✝1691) przejmuje Majorat Głogówek.

 

Schloss und Städtchen Oberglogau nach der imposanten Renovierung im Barockstil
Schloss und Städtchen Oberglogau nach der imposanten Renovierung im Barockstil

 

1655, król Polski chroni się w Głogówku
Od 17 października do 18 grudnia 1655 roku król polski Jan Kazimierz Waza wraz z żoną Marią Ludowiką Gonzaga i dworem schronił się na zamku hrabiego Oppersdorff w Głogówku przed armią króla szwedzkiego Karola X.

 

1683, von Oppersdorff staje się członkiem polskiej arystokracji
W 1683 roku Franziskus Eusebius I  (*1623; ✝1691) otrzymuje polski indygenat, Tym samym on i jego potomkowie stają się członkami arystokracji Królestwa Polskiego I otrzymują herb "Kur".

 

1806, Beethoven w Głogówku
Franz von Oppersdorff  (*1778; ✝1818) jest przyjacielem i mecenasem Ludwiga van Beethovena, który schronił się w 1806 roku na zamku Głogówek, gdzie w następstwie pracował nad swoimi 4 i 5 symfoniami. Dedykuje Czwartą hrabii.

 

1847, Parlament pruski i niemiecki Reichstag
Eduard Georg (1800; ✝1889) udziela się aktywnie w polityce pruskiego cesarstwa. W 1847 roku zostaje powołany do Kurii Panów zjednoczonego Landtagu. A w1854 roku staje się dziedzicznym członkiem Wysokiej Izby pruskiego Landtagu, którego ostatecznie zostaje honorowym prezydentem, Jest również członkiem pierwszego niemieckiego Reichstagu w latach 1871-1873.

 

1889-1930, X. Majorat
Johann Baptist Hans Georg (*1866; ✝1948) przejmuje w 1889 roku od dziadka Eduard Georg posiadłość Głogówek z 6500 ha. Jest członkiem Wysokiej Izby pruskiego Landtagu, a w latach 1907-1918 członkiem Reichstagu w Berlinie. W 1930 roku rezygnuje z Majoratu na rzecz najstarszego syna i przenosi się wraz z żoną Dorotą księżniczką z Radziwiłłów do Warszawy, a w 1945 r. do Francji. W 1948 roku umiera w Lourdes.

 

Schloss Oberglogau nach dem Umbau im Tudor-Still um die Jahrhundertwende
Schloss Oberglogau nach dem Umbau im Tudor-Still um die Jahrhundertwende

 

1930-1945, ostatni zarządca majoratu i ucieczka
Wilhelm Karl Hans (Halla) (*1896; ✝1989) po rezygnacji ojca w 1930 roku stał się Panem zarządzającym Majoratem, a po likwidacji Majoratu w 1935 roku zarządcą Głogówka. Ożenił się z Marie Louise, księżniczką Isenburg. Pod koniec wojny w 1945 roku rodzina opuściła zamek w ucieczce przed zbliżającymi się Rosjanami.

 

Wrzesień 2017, zjazd rodzinny
72 lata później, w dniach od 1 do 4 września 2017 roku, około 60 potomków rodziny von Oppersdorff z Niemiec, Francji, Belgii, Anglii, Polski, Czech, Szwajcarii I Stanów Zjednoczonych Ameryki spotykają się na historycznym zjeździe w dawnej siedzibie rodziny w Głogówku na Górnym Śląsku.

 

Źródła
Genealogisches Handbuch des Adels, C.A. Starke Verlag, Limburg an der Lahn, 1991
Wilhelm Hans Graf von Oppersdorff: Chronik, Status, Wappen und Devise der Grafen von Oppersdorff, Frankfurt a.M. 1963
Wikipedia, Artykuł o von Oppersdorff (arystokracja)